Ubezpieczenia Tarnobrzeg

Generali

Generali – ubezpieczenia – agent Tarnobrzeg

Oferuję:

- ubezpieczenia samochodu OC

- ubezpieczenia podróży zagranicznych

Proszę o kontakt poprzez formularz, a przygotujemy ofertę

Szczegóły:
Orbisan Polskie Biuro Podróży
ul. Mickiewicza 16, 39-400 Tarnobrzeg
Tel 15 822 62 49, 15 822 96 60

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00

Oferujemy m.in. ubezpieczenia:

OC

Przeznaczenie samochodowego ubezpieczenia OC w ruchu drogowym
Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu, które chroni kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. W ramach ubezpieczenia OC Generali zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym.

Główne zalety:

AC

Przeznaczenie ubezpieczenia Autocasco

Ochroną ubezpieczeniową Autocasco objęte są wszelkie zdarzenia jakie mogę mieć miejsce, zgodnie z oferowaną przez nas formułą ,all risks'. Jest to najszerszy możliwy zakres ochrony, który daje poczucie bezpieczeństwa w najmniej przewidywalnych, losowych sytuacjach i zdarzeniach. Nowe Autocasco to polisa skierowana do tych, którzy oczekują nowych rozwiązań i kompleksowej ochrony, a bardzo szeroki wachlarz opcji dodatkowych umożliwia dowolny wybór rozwiązań pozwalających dopasować polisę do indywidualnych potrzeb. 

Nowe AC w Generali to: 

  • Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie - po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian, nie ulega redukcji. Nie ma zatem konieczności doubezpieczenia po każdej szkodzie.
  • Utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy - mimo, że z każdym miesiącem wartość pojazdu jest niższa, opcja ta gwarantuje utrzymanie pełnej wartości pojazdu przez cały okres ubezpieczenia
  • 110% Sumy ubezpieczenia - wypłacane w przypadku całkowitego zniszczenia i kradzieży pojazdu. Generali wypłaci odszkodowanie przewyższające o 10% sumę ubezpieczenia auta. Opcja ta zrekompensuje dodatkowe koszty związane z zakupem pojazdu, takie jak ubezpieczenie czy koszty rejestracji. Dzięki temu ubezpieczony ma możliwość nabycia pojazdu porównywalnej klasy i wartości. Tego nie zaproponuje żaden ubezpieczyciel w Polsce!
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego - obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub całkowitym zniszczeniu bagażu, powstałe w wyniku zdarzenia na drodze. Ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in.: rzeczy osobiste, sprzęt elektroniczny czy sportowy zarówno kierowcy, jak i wszystkich pasażerów. 
  • Wyposażenie dodatkowe - bez żadnych dodatkowych kosztów, standardowy zakres ochrony zawiera ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu do wartości 1000 zł. Ponadto, istnieje możliwość ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego o dużo większej wartości, nawet do 20 000 zł.
  • Brak franszyzy integralnej - wypłacamy za wszystkie szkody, nawet te o niskiej wartości.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Przeznaczenie ubezpieczenia podróży zagranicznych
Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym zagranicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy. Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie
i bezpiecznie.

Główne zalety: